Zámeček Pardubice

 …nebo také „Larischova vila“ – více než stodvacetiletý novorenesanční skvost s bohatou, leč smutnou historií, který usiluje o navrácení a důstojné zařazení do společenského a kulturního dění města Pardubic.

Spolek “Zámeček” Pardubice si dovoluje seznámit Vás se stručnou historií objektu, jejím současným stavem a snahou o jeho záchranu…

Majitelem Larischovy vily je Československá obec legionářská.

Comments are closed.