Aktuálně

24.6.2020

Slavnostní otevření opravené věže Zámečku!

Dnes proběhlo slavnostní otevření zrekonstruované věže Larischovy vily.
Za účasti čelních představitelů Československé obce legionářstké, města, kraje a Senátu si mohli první návštěvníci proglédnout ingeríéry sklepení i obou pater…

Sklepení

Sklepení

Zrekonstruované schodiště ve věži

Zrekonstruované schodiště ve věži

Původní, repasované točité schodiště do věže

Původní, repasované točité schodiště do věže

Interiér opravené věže

Interiér opravené věže

Opravená věž Zámečku

Opravená věž Zámečku

10.8.2019

Věž Zámečku má novou střechu!

S radostí zveřejňujeme několik fotografií Zámečku se zcela novou střechou věže, která je přesnou replikou té původní. Díky Československé obci legionářské jsou další újmy na věži zažehnány!

IMG_20190628_125923 IMG_20190628_125900 IMG_20190628_125839

12.6.2018 – Přednáška – UNIVERZITA PARDUBICE

akce_Zamecek_TISK

Den otevřených dveří 2014

1.12.2014

V pátek, 28.11. proběhlo za účasti místopředsedkyně Senátu PS PČR Miluše Horské, náměstka hejtmana PK Romana Línka a nového primátora města Pardubic Martina Charváta slavnostní předání Zámečku do rukou místopředsedy Československé obce legionářské Jindřicha Sitty. Akci samotné předcházelo requiem za oběti popravené na Zámečku v nedalekém kostele sv. Jiljí.

Requiem

Dovolujeme si Vás pozvat na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Zámečku Pardubice v rámci Dnů evropského dědictví. V neděli, 14.9.2014 bude Zámeček POPRVÉ OTEVŘEN ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI! Jednotlivé prohlídky jsou naplánovány na 12:00, 12:30, 13:00, 14:30 a 16:30.
Součástí budou i přednášky “Stroje na smrt” PhDr. Vojtěcha Kyncla, Ph.D. (13:30) a “Cesta ležáckých a lidických dětí” Jarmily Doležalové ml. (15:00)
Těšíme se na Vás!

26.6.2014

Interiéry Zámečku si dnes za doprovodu členů OS za záchranu Zámečku prohlédl Ministr kultury České republiky pan Daniel Herman.

23.6.2014

Dnes se v prostorách sklepení Zámečku uskutečnila první exkurze pro žáky základních škol pořádaná Československou obcí legionářskou.

31.3.2014

Tisková zpráva:

V pátek 28.3. proběhla ve spolupráci Občanského srdužení za záchranu Zámečku Pardubice a Československé obce legionářské veřejná prezentace budoucnosti Larischovy vily.

Za účasti médií převzal předseda ČsOL Pavel Budínský od zástupců firmy Foxconn CZ klíč od budovy Zámečku, následně byl přímo ve sklepení vily představen konkrétní plán na postupnou rekonstrukci objektu.

Podle slov zástupce Československé obce legionářské Františka Bobka v objektu vznikne muzeum, které by se mělo zaměřit na období heydrichiády aodbojovou činnost za druhé světové války. Vila by měla poskytovat zázemí školicímu středisku, sloužit pro společenské akce, konference a ve sklepeních by se měly konat tematické výstavy. Předseda OS za záchranu Zámečku Pardubice Tomáš Novotný dodal, že společnou snaho obou organizací je snaha o co nerychlejší navrácení Zámečku do společenského dění města.

Prezentace se mimo jiných zúčastnila místopředsedkyně Senátu Parlamentu České republiky paní Miluše Horská, která občanské sdružení dlouhodobě podporuje i zástupci Pardubického magistrátu včetně primátorky Štěpánky Fraňkové. Ta přislíbila veškerou možnou pomoc ze strany města.

24. 2. 2014

     Občanské sdružení za záchranu Zámečku Pardubice s potěšením oznamuje, že majitelem Larischovy vily se stane Československá obec legionářská, která je zároveň smluvním partnerem našeho sdružení. Společnými silami tedy budeme pokračovat v myšlence rekonstrukce objektu a jeho následném využití pro muzejní účely v oblasti druhé světové války (odboj na pardubicku) a dále jako kulturně-společenské prostory pro potřeby široké veřejnosti. Společným cílem obou stran je mimo jiné snaha o zajištění finančních prostředků k naplnění našich cílů. V pláneh a vizích na využití Zámečku se obě strany zcela shodují.
Velice vstřícně se k celé věci postavila společnost Foxconn CZ, která po vzájemných jednáních budovu nabídla za symbolickou cenu.
Konkrétnější představy a plány tohoto projektu by měly být prezentovány na společné tiskové konferenci za účasti OS za záchranu Zámečku Pardubice a ČSoL, jejíž termín bude znám v nejbližších dnech.

24. 1. 2014

    Řady Občanského sdružení za záchranu Zámečku Pardubice se posílil pan Prof. Ing. Jiří Málek, DrSc., který zároveň přijal pozici 2. místopředsedy sdružení, čehož si velice vážíme. O panu profesoru Málkovi se více dozvíte v sekci “O nás”.

30. 7. 2013

Občanské sdružení za záchranu Zámečku Pardubice se dohodlo na spolupráci s ČESKOSLOVENSKOU OBCÍ LEGIONÁŘSKOU. Toto spojení by zajistilo případné finanční i obsahové naplnění plánovaného muzea.
Jednání mezi firmou Foxconn a DDSV Partners o budoucím majiteli objektu stále nejsou u konce…

19. 7. 2013

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, paní Miroslava Němcová, udělila Záštitu nad projektem záchrany Zámečku Pardubice.

3. 3. 2013

V neděli 3.3. od 11:00 proběhla první brigáda na Zámečku. Děkujeme všem, kteří se zapojili do nelehkých prací.

18. 10. 2012

Dovolujeme si Vás pozvat na přednášku PhDr. Jiřího Kotyka, PhD. o historii Larischovy vily – Zámečku, která se uskuteční ve středu 14. listopadu od 18:00 v sále Jana Kašpara – budova bývalé pardubické Reálky.

10. 10. 2012

Objekt Zámečku by měl být v nejbližší době odkoupen firmou DDSV Partners, která hodlá objekt využít ke svým podnikatelským záměrům. O novinkách Vás budeme informovat.

24. 11. 2011

Kraj podpoří expozici na rekonstruovaném Zámečku v Pardubičkách. Radní Pardubického kraje byli informováni o snaze Občanského sdružení na záchranu Zámečku o zachování chátrajícího objektu Larischovy vily v Pardubičkách. „Zámeček je opomíjeným symbolem odboje českého národa, který si rozhodně zaslouží zviditelnění. Rada se shodla na tom, že pokud se sdružení podaří najít investora a objekt zrekonstruovat, je Pardubický kraj připraven finančně podpořit vybudování expozice,“ uvedl hejtman Radko Martínek. Památkově chráněná budova, která se nyní nachází v areálu firmy Foxconn, se zapsala tragickým písmem do dějin regionu popravami v době heydrichiády.

13. 10. 2011

Ve čtvrtek si hejtman Radko Martínek prohlédl Zámeček v Pardubičkách, kam ho pozval zakladatel Občanského sdružení na záchranu Zámečku Tomáš Novotný. Hejtmana seznámil se současnou situací, ukázal mu stav památky  a představil plány sdružení.

17. 9. 2011

O problematiku Zámečku projevil zájem hejtman Pardubického kraje pan Radko Martínek. Prohlídka objetku se zástupci kraje v čele s panem hejtmanem se uskuteční 13. října.

17. 8. 2011

V prostorách Zámečku proběhla schůzka Občanského sdružení se zástupci města v čele s náměstkem primátorky panem Františkem Brendlem spojená s prohlídkou objektu a debatou o dalším dění okolo celého problému.

1. 7. 2011

Ke dni 30. 6. 2011 byly Ministerstvem vnitra České republiky schváleny stanovy Občanského sdružení za záchranu Zámečku Pardubice. Zakládajícími členy jsou Tomáš Novotný, Jiří Kotyk a Michaela Horká.

Najdete nás také na facebooku. facebook

Comments are closed.