News

24. 11. 2011

Kraj podpoří expozici na rekonstruovaném Zámečku v Pardubičkách. Radní Pardubického kraje byli informováni o snaze Občanského sdružení na záchranu Zámečku o zachování chátrajícího objektu Larischovy vily v Pardubičkách. „Zámeček je opomíjeným symbolem odboje českého národa, který si rozhodně zaslouží zviditelnění. Rada se shodla na tom, že pokud se sdružení podaří najít investora a objekt zrekonstruovat, je Pardubický kraj připraven finančně podpořit vybudování expozice,“ uvedl hejtman Radko Martínek. Památkově chráněná budova, která se nyní nachází v areálu firmy Foxconn, se zapsala tragickým písmem do dějin regionu popravami v době heydrichiády.

13. 10. 2011

Ve čtvrtek si hejtman Radko Martínek prohlédl Zámeček v Pardubičkách, kam ho pozval zakladatel Občanského sdružení na záchranu Zámečku Tomáš Novotný. Hejtmana seznámil se současnou situací, ukázal mu stav památky  a představil plány sdružení.

17. 9. 2011

O problematiku Zámečku projevil zájem hejtman Pardubického kraje pan Radko Martínek. Prohlídka objetku se zástupci kraje v čele s panem hejtmanem se uskuteční 13. října.

17. 8. 2011

V prostorách Zámečku proběhla schůzka Občanského sdružení se zástupci města v čele s náměstkem primátorky panem Františkem Brendlem spojená s prohlídkou objektu a debatou o dalším dění okolo celého problému.

1. 7. 2011

Ke dni 30. 6. 2011 byly Ministerstvem vnitra České republiky schváleny stanovy Občanského sdružení za záchranu Zámečku Pardubice. Zakládajícími členy jsou Tomáš Novotný, Jiří Kotyk a Michaela Horká.

Follow us on facebook

facebook

Comments are closed.