O nás

Občanské sdružení z a záchranu Zámečku Pardubice oficiálně vzniklo k 30. červenci 2011, jeho zakladatelé se však problematikou okolo Larischovy vily zabývají již několik let. Mezi dosavadní úspěchy sdružení patří prohlášení objektu Zámečku za městskou kulturní památku, navázání kontaktu a spolupráce s potomky šlechtických rodů obývajících Zámeček v minulosti, či „vypátrání“ původního kazetového stropu jedné z místností a snaha o jeho navrácení do budovy.
Činnost sdružení si vytyčila za cíl veškerými možnými prostředky pomoci k záchraně, rekonstrukci
a následnému využití této budovy.

Od konce roku 2014 se v souladu s novými zákony Občanské sdružení změnilo na Spolek “Zámeček” Pardubice.

Pokud se Vám tato myšlenka líbí, kontaktujte nás a staňte se členy či příznivci našeho Spolku!
Naše Stanovy jsou k nahlédnutí zde.

Zakladatelé a členové:

Ing. Jiří Horák, předseda spolku

Narodil se v roce 1967 v Plzni. V současné době  bydlí  v Ostřešanech .  Vystudoval  stavební  fakultu VUT BRNO, obor  Pozemní stavitelství.  Jako  manažer stavební  firmy se celý svůj profesní život zabývá  rekonstrukcemi a opravami budov.  Od roku 1996 je členem České komory autorizovaných inženýrů a techniků. Zámeček je pro něj hlavně symbolem odboje proti totalitě ve východních Čechách a současný stav Zámečku považuje za ostudný. Proto se rozhodl věnovat veškeré  své úsilí k tomu, aby se ze ,,Zámečku“ nestaly ,,Trosky“.

MgA. Tomáš Novotný

Narodil se roku 1985 ve Šternberku u Olomouce, celý dosavadní život však strávil v Pardubicích. O budově Zámečku se poprvé doslechl v roce 2004, kdy ukončoval studium na pardubické Obchodní akademii. Od té doby věnuje Larischově vile – její historii, lidem s ní spojeným a současné problematice okolo ní podstatnou část svého času. Mezitím vystudoval Muzikálové herectví na brněnské JAMU a v současnosti je členem Městských divadel Pražských. Objevuje se mimo jiné i na scéně pražského divadla SeMaFor, Městského divadla Brno, na prknech Národního divadla moravskoslezského v Ostravě a pochopitelně i ve Východočeském divadle v Pardubicích.
Pyšní se dnes již přátelským vztahem s posledním potomkem rodu Larisch-Mönichů v Čechách – hrabětem Karlem Larischem-Mönichem, který s Občanským sdružením ochotně spolupracuje.

PhDr. Jiří Kotyk, PhD., místopředseda spolku pro historii

Narozen roku 1946 v Pardubicích. Historik a vysokoškolský pedagog Univerzity Hradec Králové, předseda pardubické odbočky Masarykovy společnosti. Dlouhodobě se věnuje regionalistice Pardubicka jako vedoucí redaktor ZPRÁV Klubu přátel Pardubicka. V roce 1995 publikoval „Pardubické podobizny“, v roce 1993 „Pardubice dříve a nyní“ a roku 2009 monografii vlastivědného pracovníka „F.K. Potěšil“.  Jako člen odborné komise ČBK zveřejnil v roce 2001 v nakladatelství Vyšehrad práci „Spor o revizi Husova procesu“. Zabývá se i problematikou českého fašismu, heydrichiádou na Pardubicku a nezákonnými procesy 50. Let.
V roce 1993 publikoval v pravidelné rubrice ZPRÁV Klubu přátel Pardubicka práci „Osudy pardubického Zámečku v letech 1885 až 1937.“

Prof. Ing. Jiří Málek, DrSc., 2. místopředseda spolku

Narozen roku 1959 v Poličce. Vysokoškolský pedagog Univerzity Pardubice. Je autorem více jak 120 vědeckých publikací v mezinárodních odborných časopisech. Zastával funkci rektora Univerzity Pardubice a místopředsedy České konference rektorů. Dlouhodobě působí ve vládní Radě pro výzkum, vývoj a inovace a je předsedou Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací. V Pardubicích žije více jak 45 let, zajímá se o historii i současnost města.

JUDr. Dalibor Kovář, právník spolku

Ludmila Ministrová

Lenka Nováková

Comments are closed.